Inox cijevi i lukovi, limovi,
profili, gotovi elementi Inox
ograde, aluminij, bakar...
Toplovaljani limovi i trake,
Hladnovaljani limovi i trake,
nosači, profili...
Skele, spojnice, podupirači,
ogradni elementi, gazišta, gromobranska traka...
Aluminijski limovi, bakreni
limovi, aluminijski kolutovi,
Aluminijski valoviti limovi...
Ultrazvučno ispitivanje,
antikorozivna zaštita,
atestiranje, transport...
Maske za zavarivanje,
rukavice, cipele....

Kukuljanovo 447,
51227 Kukuljanovo, Hrvatska
tel. (051) 207 900, fax. 252 032
Maloprodaja: (051) 207 950