Taking too long? Close loading screen.

Sjedište Rijeka
Kukuljanovo 447,
51227 Kukuljanovo, Hrvatska
tel. (051) 207 900
fax. (051) 252 032
Maloprodaja: (051) 207 950

 

Geo lokacijaRijeka
Godina– 1998. Površina– 8.000 m2
Skladište– 3.200 m2 Uredi– 600 m2 Zaliha– 3.000 T

Prodajni centar Zagreb
Gospodarska 20
10255 Donji Stupnik, Hrvatska
Tel. (01) 553 2690
Fax. (01) 619 2308

 

Geo lokacijaZagreb
Godina– 2015. Površina – 18.000 m2
Skladište– 2.000 m2 Uredi – 210 m2 Zaliha – 3.000 T

Prodajni centar Zadar
Gaženička cesta 27
23000 Zadar, Hrvatska
tel. (023) 343 220

Veleprodaja: (023)700 791

fax (023) 341 662
Maloprodaja. (023) 343 221

 

Geo lokacijaZadar
Godina– 2004. Površina– 2.150 m2
Skladište– 1.000 m2 Uredi– 50 m2 Zaliha– 1.000 T

Prodajni centar Vukovar
Sajmište 113e
32000 Vukovar, Hrvatska
tel. (032) 450 236
tel. (032) 428 333
fax. (032) 450 246

 

Geo lokacijaVukovar
Godina– 2007. Površina– 6.000 m2
Skladište– 1.000 m2 Uredi– 140 m2 Zaliha– 1.000 T

Predstavništvo Split
Robert Stipić 099/217-3454

Predstavništvo Istra
Zoran Milenović 099/264-5186

VIDI SVE KONTAKTE

Centrala
telefon: 051/207-900

Odjel financija
telefon: 051/207-917
email: financije@mick.hr

Odjel općih, kadrovskih i pravnih poslova

 • Danijela Matanić Miljenović
  telefon: 051/207-915
  email: danijela.matanic@mick.hr

Odjel nabave
telefon: 051/207-934
email: nabava@mick.hr

Odjel prodaje Rijeka

 • Gordana Labotić   t: 051/207-921, e: gordana.labotic@mick.hr
 • Branka Jakovac    t: 051/207-923, e: branka.jakovac@mick.hr
 • Goran Kalajdžić  t:051/207-924, e:   goran.kalajdzic@mick.hr


Odjel izvoza

 • Marta Kaštelan    t: 051/207-922, e: marta.kastelan@mick.hr
 • Jelena Valić     t: Grabar 051/207-944, e: jelena.valic-grabar@mick.hr


Transport
telefon: 051/207-961
email: transport@mick.hr

Logistika i ZNR

 • Loredana Mihelić
  telefon
  : 051/207-966,
  email: loredana.mihelic@mick.hr


Maloprodaja Rijeka
telefon: 051/207-950, 051/207-965
email: maloprodaja@mick.hr


PC ZADAR
telefon: 023/700-791
email: jagoda@mick.hr


Maloprodaja Zadar
telefon: 023/231-059
email: ante.razov@mick.hr
dario.tadin@mick.hr


PC VUKOVAR
telefon: 032/428-305 032/430-252
email: biljana.ivic@mick.hr

PC ZAGREB
Centrala: 01/5532-690
Fax: 01/619-2308

 • Emil Karabaić    t: 01/5532-690, e: emil.karabaic@mick.hr
 • Mirna Đeri    t: 01/5532-692, e: mirna.djeri@mick.hr
 • Natalija Boc    t: 01/5532-694, e: natalija.boc@mick.hr
 • Matej Žic    t: 01/5532-697, e: matej.zic@mick.hr
 • Tina Vlašković      t: 01/5532-693, e: tina.vlaskovic@mick.hr
 • Dijana Solenički     e: dijana.solenicki@mick.hr
 • Tomislav Miklečić     t: 01/5532-695, 099/2458-394,
                                       e: tomislav.miklecic@mick.hr
 • Saša Andrašek     t: 01/5532-696, 099/245-8444,
                                  e: sasa.andrasek@mick.hr


PREDSTAVNIŠTVO ISTRA

 • Zoran Milenović
  telefon:
  099/2645-186,
  email: zoran.milenovic@mick.hr

 

PREDSTAVNIŠTVO SPLIT

 • Robert Stipić
  telefon:
  099/217-3454,
  email: robert.stipic@mick.hr

Rijeka

Sjedište Rijeka
Kukuljanovo 447
51227 Kukuljanovo, Hrvatska

tel. (051) 207 900
Maloprodaja: (051) 207 950
Kako do nas?

Zagreb

Prodajni centar Zagreb
Gospodarska 20
10255 Donji Stupnik, Hrvatska

Tel. (01) 619 2307
Kako do nas?

Zadar

Prodajni centar Zadar
Gaženička cesta 27

23000 Zadar, Hrvatska

tel. (023) 343 220
Kako do nas?

Vukovar

Prodajni centar Vukovar
Sajmište 113e
32000 Vukovar, Hrvatska

tel. (032) 428 309
(032) 428 333
Kako do nas?

Istra

Predstavništvo Istra
Zoran Milenović

099/264-5186

Split

Predstavništvo Split
Robert Stipić

099721-3454

Rijeka

Sjedište Rijeka
Kukuljanovo 447
51227 Kukuljanovo, Hrvatska

tel. (051) 207 900
Maloprodaja: (051) 207 950
Kako do nas?

Zagreb

Prodajni centar Zagreb
Gospodarska 20
10255 Donji Stupnik, Hrvatska

Tel. (01) 619 2307
Kako do nas?

Zadar

Prodajni centar Zadar
Gaženička cesta 27

23000 Zadar, Hrvatska

tel. (023) 343 220
Kako do nas?

Vukovar

Prodajni centar Vukovar
Sajmište 113e
32000 Vukovar, Hrvatska

tel. (032) 428 309
(032) 428 333
Kako do nas?

Istra

Predstavništvo Istra
Zoran Milenović

099/264-5186

Split

Predstavništvo Split
Robert Stipić

099721-3454

KONTAKT

 

 

Mick d.o.o za trgovinu i usluge ◂▸ Kukuljanovo 447, 51 223 Kukuljanovo, Hrvatska ◂▸ Upisano u Trgovački sud Rijeka pod brojem ◂▸ MBS: 040009679 ◂▸ OIB: 04021334723 ◂▸ IBAN: HR9524020061100103157 otvoren kod Erste bank d.d., Rijeka ◂▸ Temeljni kapital društva 22.780.000,00 kn uplaćen u cijelosti ◂▸ Član uprave društva i direktor: Eric Superina

KONTAKT

Mick d.o.o za trgovinu i usluge ◂▸ Kukuljanovo 447, 51 227 Kukuljanovo, Hrvatska ◂▸ Upisano u Trgovački sud Rijeka pod brojem ◂▸ MBS: 040009679 ◂▸ OIB: 04021334723 ◂▸ IBAN: HR9524020061100103157 otvoren kod Erste bank d.d., Rijeka ◂▸ Temeljni kapital društva 22.780.000,00 kn uplaćen u cijelosti ◂▸ Član uprave društva i direktor: Eric Superina

Primajte email obavijesti ▸▸▸

Obrazac za reklamacije | Uvjeti korištenja | Copyright 2017. | Mick d.o.o.