Taking too long? Close loading screen.

Uvjeti korištenja web stranice www.mick.hr

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Internetska stranica www.mick.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Mick d.o.o. (dalje u tekstu: Mick d.o.o.). Mick d.o.o. omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.mick.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Mick web stranice i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.mick.hr (dalje u tekstu: Mick web stranica) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.mick.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Mick web stranice bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Mick web stranice u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Mick web stranice vrši se u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Mick web stranice ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
Mick d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Mick d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Mick web stranice, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
Mick d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Mick web stranice u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Mick internet trgovini te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.
Mick d.o.o. nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Mick web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Mick web stranice.
Korištenjem sadržaja Mick web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

 

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na Mick web stranici, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver Mick web stranice zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom.
Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver Mick web stranice, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Mick d.o.o..
Usluge Mick web stranice zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) ove Mick web stranice, Mick d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi Mick web stranicu.
Korištenje usluga Mick web stranice odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Mick web stranice od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Mick d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

 

III. KORIŠTENJE STRANICA Mick web stranice
Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s Mick web stranicom, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima.
Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Mick d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

 

IV. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Mick web stranice korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.
Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe.
Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama.
Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje Mick web stranice za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).
Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Mick d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

 

IV.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA
U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga Mick web stranice.
Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

 

IV.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA
Ukoliko korisnik koristi Mick web stranicu kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

 

Ovi uvjeti su objavljeni 15. rujna 2017. godine na www.mick.hr

 

Izjava o privatnosti

Ova pravila o privatnosti određuju i reguliraju kako Mick koristi te štiti sve informacije koje dajete Kidzilli kada koristite ovu web stranicu. Mick web stranica garantira zaštitu vaše privatnosti.
Kada navedete određene podatke po kojima vas je moguće identificirati prilikom korištenja ove web stranice, onda možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti samo u skladu s ovom izjavom o privatnosti. Mick web stranica može mijenjati ovu izjavu te će u tom slučaju ažurirati ovu stranicu. Trebali biste provjeriti ovu stranicu s vremena na vrijeme kako biste se osigurali da ste suglasni sa svim promjenama.
Na ovim web stranicama mogu se sakupljati sljedeći podaci:
• ime i prezime
• kontakt informacije, uključujući e-mail adresu
• demografske podatke, podatke o navikama i interesima te ostale nama relevantne podatke
• druge podatke relevantne za istraživanje i analizu tržišta, kupaca i/ili ponude
Zašto su nam potrebne navedene informacije:
Sakupljamo i analiziramo ove informacije kako bismo što bolje razumjeli vaše potrebe te vam pružili bolju uslugu, a iz sljedećih razloga:
• internih vođenja evidencija
• kako bismo poboljšali svoje proizvode i usluge
• kako bismo vam povremeno slali promotivne e-mailove o novim proizvodima, posebnim ponudama ili neke druge informacije za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive
• povremeno možemo koristiti vaše podatke kako bi vas kontaktirali u svrhu istraživanja tržišta
Možda ćemo vas kontaktirati e-mailom, telefonom, faxom ili poštom.
Koristimo vaše informacije kako bi prilagodili ovu web stranicu vašim interesima i potrebama.

 

Sigurnost
Vodimo računa o tome da su vaši podaci sigurni. Kako bi spriječili neovlašteni pristup ili otkrivanje vaših podataka, osigurali smo odgovarajuće fizičke, elektronske i menadžerske procedure za zaštitu i osiguravanje podataka koje prikupljamo putem cookiea (kolačića).
Što je cookie?
Cookie je informacija spremljena na vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Cookies obično spremaju vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani pregled proizvoda, sortiranje i slično. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene vašim potrebama.
Ove informacije mogu biti spremljene jedino ako vi to omogućite. Web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja cookiea vama nisu vidljive. Ipak, možete promijeniti vaše postavke internet preglednika, kako biste sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje cookiea odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene cookie automatski pri zatvaranju internet preglednika i sl.
Cookies se mogu odbiti ili izbrisati iz odgovarajućih postavki preglednika. U ovom slučaju moguće je da se sve funkcije web stranice koriste u cjelini. Isto tako, neki tehnički podaci, uključujući IP adresu kupca, biti će prikupljeni i pohranjeni od strane softwarea koji se koristi. Osobe koje stoje iza tih podataka kao i osobni podaci se ne identificiraju, ni u kojem slučaju. Nikada ne pohranjujemo informacije koje povezuju podatke o korištenju stvarnih identiteta, primjerice, broj socijalnog osiguranja, vozačku dozvolu, broj telefona ili email adresu. Ne pohranjujemo informacije koje smatramo uvredljivima. Korisnik je svjestan da uz korištenje ove web stranice dopušta pohranjivanje sadržaja prethodno pregledanog na svom uređaju.

 

Kako mi koristimo cookies (kolačiće)
Cookie je mala datoteka koja vas traži dopuštenje da se smjesti na vaš tvrdi disk. Jednom kada ga prihvatite, datoteka se smješta na vaš tvrdi disk te pomaže analizirati web promet ili vas obavještava o posjetima određenim web stranicama. Cookies omogućuju web aplikacijama da odgovoraju na vaše individualne potrebe. Web aplikacija može prilagoditi svoje djelovanje vašim potrebama i željama tako da prikuplja i pamti podatke o vašim interesima i navikama.
Mi koristimo traffic cookies kako bi definirali stranice koje koristite i posjećujete. To nam pomaže analizirati podatke o vašim navikama koje koristimo kako bi poboljšali našu web stranicu i kako bi je prilagodili potrebama korisnika. Mi koristimo ove podatke za statističke analize, a zatim se podaci uklanjaju iz sustava.
Cookies nam pomažu pružiti bolju web stranicu, omogućuju nam pratiti koje stranice su vam korisne, a koje ne. Cookies nam, ni na koji način, ne daju pristup vašem računalu ili bilo kakve informacije o vama, osim podataka koje ste odabrali podijeliti s nama. Možete prihvatiti ili odbiti cookies. Većina web preglednika automatski prihvaća cookies, ali uobičajeno je da možete podesiti web preglednik da odbije cookies koje želite odbiti. To vas može spriječiti da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite mogućnosti web stranica.
Linkovi na druge web stranice

 

Naša web stranica može sadržavati linkove na druge web stranice. Međutim, nakon što ste koristili ove linkove da napustite našu stranicu, trebali biste imati na umu da mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim drugim web stranicama. Dakle, ne možemo biti odgovorni za zaštitu vaše privatnosti na tim drugim web stranicama te informacije koje ste dali prilikom posjete tim web stranicama nisu regulirane ovom Izjavom o privatnosti. Trebali biste biti oprezni i pogledati Izjave o zaštiti privatnosti koje se primjenjuju na tim web stranicama.
Kontroliranje vaših osobnih podataka
Možete ograničiti prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka na sljedeće načine:
• kad god se traži da ispunite kakav obrazac na web stranici, potražite kućicu na koju možete kliknuti kako biste naznačili da ne želite da vaše podatke može koristiti bilo tko za izravne marketinške svrhe
• ako ste prethodno pristali da vaše osobne podatke koristimo za izravne marketinške svrhe, možete se predomisliti u svakom trenutku te nam to priopćiti pismenim putem na Mick d.o.o. Kukuljanovo 447, 51227 Kukuljanovo ili nam pošaljite e-mail na info@mick.hr
Mick web stranica neće prodavati, distribuirati ili iznajmljivati vaše osobne podatke trećim stranama, osim ukoliko imamo vašu dozvolu ili smo po zakonu dužni to učiniti. Možemo koristiti vaše osobne podatke kako bi vam slali promotivne informacije o trećim osobama za koje mislimo da bi vam mogle biti zanimljive, ukoliko nam naznačite da to želite.

 

Cookies treće strane
Uz cookies koje mi prikupljamo postoji par vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane cookies. Ovi cookies nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:
• cookies društvenih mreža
Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvene mreže Facebook.
Također dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku cookies.
• cookies za mjerenje posjećenosti
Mick internet tgovina koristi Google Analytics za mjerenje posjećenosti. Ako želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema cookiese, možete to zabraniti na sljedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Alat Responsive je web servis koji Vam svojom preporukom poboljšava kvalitetu sadržaja web stranice. Korištenje ovakvih alata ocijenjeno je kao vrijedan uvid u potrebe posjetitelja. Ovi rezultati nam pomažu poboljšati kvalitetu usluge i sadržaja. Oni omogućuju prepoznavanje posjetitelja pri uvidu na web stranicu, pohranu korisničkih postavki i vrednovanja uporabe ponašanja.
Imate mogućnost isključiti pohranjivanje sadržaja na Responsive na linku www.responsive.la/postavke/ . Odjavite se pritiskom na gumb “Odjavi se”. Ako ste se odjavili, cookie za odjavu je pohranjen na vašem računalu. Cookie “Odjavi se” zabranjuje Responsivu bilo kakav prijenos personaliziranih informacija.
Dodatne informacija oko isključivanja cookies
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja cookies za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Za više informacija o ovoj temi, slobodno nas kontaktirajte na 051 207 900 ili na email info@mick.hr

Web stranicu je izradila agencija za web dizajn i internet marketing creADiv.solutions

Primajte email obavijesti ▸▸▸

Obrazac za reklamacije | Uvjeti korištenja | Copyright 2017. | Mick d.o.o.